Over

Na afronding van de NOBCO/ EMCC EQA geaccrediteerde coachopleiding bij Coach020, besloot ik ‘Caroliens Coachingspraktijk’ om te dopen tot Bloom & Blend Coaching en Training. In het begin was mijn pitch: “ik begeleid ouders met schoolgaande kinderen, daar waar het 10-minuten gesprek stopt.” Ik had me namelijk, 5 jaar voor het starten van mijn coachingspraktijk, omgeschoold tot leerkracht basisonderwijs en dus richtte ik me initieel op de ouders, die aangaven dat ze verder wilden praten voor meer verdieping na het 10-minutengesprek. Er was totaal geen tijd voor die gesprekken naast mijn werkzaamheden als juf, maar ik ging altijd met liefde in op die vraag, want het sloot 1-op-1 aan bij mijn behoefte: kinderen en mensen te begeleiden in het leren kennen van hun krachten, hun kunnen, hun positieve kanten.

Waarom ik het Bloom & Blend ben gaan noemen? In Bloom & Blend komt alles samen. Mijn initiële gedachte was om te coachen vanuit mijn juffen-achtergrond, maar na de opleiding bij Coach020 realiseerde ik me – dankzij prachtige feedback van mede-coaches en de opleiders – dat ik een veel breder pakket aan ervaring mee nam in mijn coachgesprekken. Na de opleiding Commerciële Economie in Haarlem werkte ik namelijk eerst 12 jaar in verschillende marketingfuncties, ik volgde verschillende NLP-, communicatie- en presentatietrainingen en ik werkte, na een omscholing tot juf, 5 jaar in het onderwijs. Parallel aan die verschillende functies en loopbanen, trouwde ik en werd moeder van 2 kinderen, die inmiddels zelf naar school gaan. Bloom staat voor de groei die de coachklanten altijd doormaken; ze groeien en bloeien naar hun doelen, hun leven wordt een gewoonweg een tikje leuker, interessanter en mooier. Blend staat voor de mix van de technieken die ik inbreng, mijn achtergrond, van m’n verschillende loopbanen, mijn verschillende NLP, communicatie- en presentatietrainingen. Die mix neem ik altijd mee in de gesprekken en maken de gesprekken effectief, diepgaand en impactvol. En eerdere coachklanten bevestigen dit. Dat maakt me erg trots. Ik doe niet alleen wat ík super leuk vind, maar anderen vinden het ook goed wat ik doen. Win-win!
Vind je het leuk om verder kennis te maken, dan kan je op je gemak m’n website doorbladeren, m’n blog lezen, mijn Facebookpagina bekijken, maar ik sta open voor een vrijblijvende kennismaking, laagdrempelig, zonder verplichtingen.

Mail of bel daaarvoor naar csreijntjes@gmail.com of 06-43858822.